Gallery Sapere Aude offer the following services:

Sale of art

 • Paintings. Sculptures. Photographs. Installations. Art prints. Lithographs. Art Posters.

Leasing art

 • Paintings. Sculptures. Photographs. Installations. Art prints. Lithographs.

Art specially adapted to your company

 • We can offer a process where one or more of the gallery's artists, in collaboration with the company's management (and/or staff), prepares one or more artworks (paintings, photos, murals, installations, sculptures) based on the company's vision, mission and/or values.

Rebranding your company based on a strong identity-creating artistic and sustainable approach

 • We can create a new branding- and communication strategy for your company. Art is extremely strong in creating identity. Thus, if your company needs a new, sharp and sustainable identity in relation to your vision, mission and values ​​- not least after the Corona crisis, where everything goes even more towards sustainability - then we can make and implement a rebranding strategy for this.

 • We can also develop - or supplement - your communication strategy and prepare the written communication.

Decorating your business based on an artistic and sustainable approach

 • We can organize and decorate your company with modern art and furniture. It can be interior decoration of large rooms, office rooms, meeting rooms etc. with furniture and art. We have a collaboration with Paustian (https://uk.paustian.com/) as well as a large network of Danish and international artists.

Portrait photographs or portrait paintings of the company, management and/or employees

 • We have artists, which can create creative portraits (photography’s as well as paintings) as well as traditional portraits of the company, management and/or employees.

Artist talk in your company or in Gallery Sapere Aude

 • You can require one of our artists to come your company and tell about their art. The artist talks about his or her art, including the artist's own creative process. Alternatively, you can visit the gallery and hear one of our artists talk about their art, and the creative processes behind it.

Creative artistic processes with the employees and/or management

 • You can get one of our artists to your company, which initiates a creative process for your company's employees and/or management in order to rethink your company's values, vision and mission.

 • You can get one of our artists to your company, which initiates a creative process for the company's employees and/or management in order to get 'artistic creativity' into your company's DNA and mindset.

 • You can get one of our artists to your company, which initiates a course where your employees can make art themselves, and explore their artistic capabilities.

Advice on the purchase of modern art

 • We advise on the purchase of modern art, which will define or sharpen your company’s business profile, according to your vision, mission and values. We have access to a large Danish and international network of artists.

Exhibit in your company’s art association

 • We can exhibit art in your company. We can do art exhibitions, with one or 25 artists.

Art printed or painted on your company's products

 • We can print or paint on almost anything, i.e., metal, glass, Plexiglas, canvas, fabrics and on sound-absorbing materials. Therefore, you can have art printed or painted on your company's products or on any product after your choice.

 • We can make corporate gifts and/or Christmas gifts for your employees and/or business partners. It can range from art calendars, art posters, hand-decorated cups, hand-decorated helmets, hand-decorated ceramics, hand-decorated chairs, hand-decorated porcelain, hand-decorated tiles, art printed on t-shirts or other fabricsetc.

Events

 • We can offer 150 square meters in the absolute center of Copenhagen (just behind Glyptoteket, between Tivoli and the Central Police Station). Thus, should you have launched a new product or a marketing campaign, do you have a book launch, an excursion for your employees or something completely else, then we have the premises. We can also handle the catering and arrange artist talks and/or creative artistic processes for the participants.

Public institutions

 • We have a number of artists who can make larger decorations in the public space (murals, sculptures, installations etc.).

Below is a free app (Artomonde), which gives you the possibility to virtually test our gallery's artworks in your own home or company. You can download it for free here: https://apps.apple.com/us/app/artomonde/id1211706790

Read more here: https://www.artomonde.com/ 

Below is in Danish what Gallery Sapere Aude offers 

Gallery Sapere Aude tilbyder følgende ydelser:

 

Salg af kunst

 • Malerier. Skulpturer. Fotografier. Installationer. Artprints. Litografier. Kunstplakater.

 

Leasing af kunst

 • Malerier. Skulpturer. Fotografier. Installationer. Artprints. Litografier.

 

Kunst specielt tilpasset jeres virksomhed

 • Vi kan tilbyde en proces, hvor en eller flere af galleriets kunstnere i samarbejde med virksomhedens ledelse (og/eller medarbejdere) udarbejder et eller flere kunstværker (malerier, fotos, vægmalerier, installationer, skulpturer) med afsæt i virksomhedens vision, mission og/eller værdier.

 

Rebranding af jeres virksomhed ud fra en stærk identitetsskabende kunstnerisk og bæredygtigt tilgang

 • Vi kan lave en ny branding- og kommunikationsstrategi for jeres virksomhed. Kunst er noget af det mest identitetsskabende der findes. Så skal I have en ny, skarp og bæredygtig identitet i forhold til vision, mission og værdier - ikke mindst efter Corona-krisen, hvor alt går endnu mere i retning af bæredygtighed – så kan vi udarbejde og implementere en rebrandingstrategi for dette.

 • Vi kan også udarbejde eller supplere jeres kommunikationsstrategi samt stå for den skriftlige kommunikation.

 

Indretning og udsmykning af jeres virksomhed ud fra en kunstnerisk og bæredygtigt tilgang

 • Vi kan indrette jeres virksomhed med moderne kunst og møbler. Det være sig indretning og udsmykning af storrum, kontorrum, mødelokaler etc. med møbler og kunst. Vi har et samarbejde med Paustian samt et stort netværk af danske og internationale kunstnere.

 

Portrætfotografier eller malerier af virksomheden, ledelsen og/eller medarbejderne

 • Vi har kunstnere der kan lave såvel kreative portrætter (foto og maleri), såvel som traditionelle portrætter af virksomheden, ledelsen og/eller medarbejderne.

 

Artist talk i virksomheden eller i Gallery Sapere Aude

 • I kan få en kunstner ud i jeres virksomhed, som fortælle om sin kunst. Kunstneren fortæller om sig selv og vedkommendes kunst, herunder om kunstnerens egen kreative proces. Eller I kan komme ned i galleriet, og høre en af vores kunstnere fortælle om sin kunst, og de kreative processer der ligger bag.  

 

Kreative kunstneriske processer med medarbejderne og/eller ledelsen

 • I kan få en kunstner ud i jeres virksomhed som igangsætte en kreativ proces for virksomhedens medarbejdere og/eller ledelse i relation til at gentænke virksomhedens værdier, vision og mission.

 • I kan få en kunstner ud i jeres virksomhed som igangsætte en kreativ proces for virksomhedens medarbejdere og/eller ledelse med henblik på at få den ’kunstneriske kreativitet’ ind i virksomhedens DNA/produktportefølje/mindset.

 • I kan få en kunstner ud i jeres virksomhed, som står for et forløb hvor jeres medarbejdere kan prøve kræfter med selv at lave kunst.

 

Rådgivning ift. køb af kunst 

 • Vi rådgiver ift. køb af kunst, der definerer eller skærper jeres virksomhedsprofil, ift. jeres vision, mission og værdier.  Vi har adgang til et stort dansk og internationalt netværk af kunstnere.

 

Udstille i jeres kunstforening

 • Vi kan udstille kunst i jeres virksomhed. Vi kan lave udstillinger, med fra én til 25 kunstnere.

 

Kunst påtrykt eller malet på jeres virksomheds produkt

 • Vi kan printe eller male på næsten alt; metal, glas, plexiglas, canvas/lærred, stof, samt på lyddæmpende materialer. Så I kan få kunst printet eller malet på jeres virksomheds produkt, eller på et hvilket som helst produkt. 

 • Vi kan lave virksomhedsgaver/julegaver til virksomhedens medarbejdere og/eller samarbejdspartnere. Det kan spænde fra kunstkalendere, kunstplakater, hånddekorerede kopper, hånddekorerede hjelme, keramik, stole, porcelæn, fliser., eller kunst påtrykt t-shirts eller andet stof.

Arrangementer

 • Vi har 150 kvadratmeter midt i det centrale København (lige bag Glyptoteket, mellem Tivoli og Politigården). Så skal I have lanceret et nyt produkt, lavet en markedsføringskampagne, boglancering, medarbejderudflugt eller noget helt tredje, så har vi lokalerne. Vi kan også stå for forplejningen, og arrangere artist talks og/eller kreative kunstneriske processer for deltagerne.

 

Offentlige institutioner

 • Vi har en række kunstnere der kan lave større udsmykninger af det offentlige rum (vægmalerier/murials, skulpturer, installationer).

Nedenunder er en kort gennemgang af skattereglerne ifm. køb af kunst. 

246x0w.png
Leasing-page-001.jpg
Leasing-page-002.jpg

Gallery Sapere Aude.

Ved Glyptoteket 6. 1575 Copenhagen V. Denmark.

Phone: +0045 23 67 02 06. Email: info@gallerysapereaude.com

Open by appointment. 

CVR: 27 22 75 97

 • Instagram
 • Facebook Clean